Klussen Klussen klus Bestraten

Bestratingen |Uitzetten van de maten  

Bestraten en het uitzetten van de maten
We gaan nu beginnen met het uitzetten van de maten voor het zandbed waar de bestrating in komt te liggen. Hou deze maten ongeveer 15 cm breder aan dan de bestratingmaten. Dit geldt voor alle soorten bestratingen.
 


Het maken van een zandbed
Stap 1
Steek met een rechte spade de ruwe vorm uit. Dit hoeft niet zo precies omdat we later de exacte maten gaan bepalen.
 
Stap 2
Graaf vervolgens de zwarte aarde af tot een diepte van 20 cm. Als u op zandgrond zit kunt u volstaan met 10 cm. Zit u op hele slappe grond waar verzakkingen vaak optreden, informeer bij de buren, dan is het verstandig om zelfs 30 cm af te graven.
 
Stap 3
Stamp vervolgens in het nu ontstane gat de aarde goed aan.
 
Stap 4
Ons advies is om vulzand in te brengen. Dit is de goedkoopste kwaliteit zand en prima geschikt voor bestraten.

Stap 5
Verdeel het vulzand met een balkje en controleer met de waterpas of het goed ligt.

Stap 6
Stamp het vulzand goed aan. 
 
Stap 7
Maak het vulzand goed nat met de tuinslang en laat het minimaal een halve dag inklinken.
 
Het uitzetten van de maat
Bepaal eerst het startpunt (de zgn. vaste maat) Bijvoorbeeld daar waar de bestrating moet aansluiten op de woning. Werk vanuit deze vaste maat. Deze vaste maat is dus een vast punt waar de bestrating een bepaalde hoogte moet hebben om goed aan te sluiten op een ander pad, het huis, de garage etc. Dus als u een pad naar uw huis legt begint u bij het huis. Is het een oprit naar de garage, begin dan bij de garage.

Er zijn twee methodes voor een optimale maatvoering van uw straatwerk: 
Methode 1
Met behulp van paaltjes en metselkoord. Dit is een vrij tijdrovende methode maar wel een methode waar weinig bij fout kan gaan. Deze methode wordt beschreven in STAP 8, 9 en 10. Het grote nadeel van deze methode is dat als u per ongeluk struikelt over een paaltje of metselkoord dat u alle maten kwijt bent. Het metselkoord trekt namelijk het paaltje omver. Omdat u veel moet lopen en slepen met zand en stenen is deze kans nogal groot is onze ervaring.

Methode 2
Met behulp van stenen die u op de juiste hoogte stelt. Hierover spant u het metselkoord. Deze methode wordt door stratenmakers gebruikt en werkt snel en efficiŽnt. Het voordeel van deze methode is dat als u per ongeluk het metselkoord raakt de maat nog steeds goed blijft. De maat wordt namelijk bepaald door de hoogte van de steen waarover de draad gespannen is. Deze methode wordt beschreven in stap 11, 12 en 13.

Methode 1, de maat bepalen met behulp van paaltjes en metselkoord
 
Stap 8
Sla bij het start punt een plaatje in de grond. Doe dit zo dat de binnenkant van het paaltje de buitenkant van uw straatwerk wordt. 
 
Stap 9
Met de volgende paaltjes zet u het patroon van de bestrating uit. 
 
Stap 10
Span het metselkoord met behulp van de waterpas zo dat het horizontaal (voor een pad) of met het juiste afschot (voor een terras), staat. Om de 2 meter is prima. Bij iedere hoek en bocht slaat u een paaltje in de grond. Controleer steeds met de waterpas. Doe dit precies en controleer de maten opnieuw als u per ongeluk tegen een paaltje aan gelopen bent. Zorg ook dat de lijnen horizontaal lopen aan de zijkanten van een pad.

Methode 2, de maat bepalen met behulp van steen en daaroverheen metselkoord
 
Stap 11
Leg een steen aan de buitenkant van het straatwerk in het zand. Sla deze steen met de rubber hamer op de juiste hoogte. Dat wil zeggen 0,5 a 1,0 cm hoger als de uiteindelijke maat i.v.m. het inklinken.
 
Stap 12
Leg nu verderop weer een steen en doe hetzelfde. Controleer met de waterpas de juiste hoogte. 
 
Stap 13
Span nu een metselkoord over beide stenen heen en klem het vast met een andere steen. Dit metselkoord is nu uw maat voor het bestraten. Het metselkoord zit dus 0,5 Ė1,0 cm hoger dan de juiste maat. Het nieuwe straatwerk zal namelijk altijd nog iets inklinken


Bestraten De verschillende materialen
bestraten de voorbereiding Bestraten voorbereiding  
bestraten gereedschap Gereedschap bestraten
Uitzetten van de maten
zandbed maken Bestraten-zandbed maken
bestraten pad Bestraten van een pad
terras bestraten Bestraten terras
afwerken en onderhoud Afwerken en onderhoud
Klussen klus KlussenAangepast zoeken

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact:   Adverteren: