Klussen Klussen klus Fundering

Aanbrengen van de betonnen funderingStap 1

Na het bepalen van de hoekpunten slaat u paaltjes in de grond.
 
Stap 2
Langs de paaltjes spant u metselkoord zodat de funderingsleuf precies langs het touw loopt. Als breedte voor de fundering voor een enkele muur neemt u 25 cm en voor een spouwmuur 40 cm. De diepte van de fundering is altijd minimaal 60 cm beneden maaiveld. In plaats van metselkoord kunt u ook een houten frame uitzetten zoals op de foto hiernaast.
 
Stap 3
Het graven van de fundering
De sleuf graaft u met de hand uit of met een kleine graafmachine die tegenwoordig overal te huur zijn. Belangrijk: zorg dat de sleuf netjes, recht en precies langs het koord loopt (graaf de hoeken als laatste uit zodat de paaltjes tot het laatst kunnen blijven staan). De wanden van de sleuf doen namelijk straks dienst als bekisting. (bekisting is het houten frame met houten beplating dat normaal bij betonwerken ervoor zorgt dat het vloeibare beton niet weg loopt). Loop niet teveel langs de sleuf zodat deze mooi recht blijft en niet teveel afbrokkelt.
 
 
Stap 4
Het bekleden van defunderingsleuf
Vervolgens neemt u landbouwplastic en bekleed de sleuf hiermee. Het landbouwplastic zorgt ervoor dat het vocht goed in het beton blijft. Bij een zeer vochtige ondergrond kan dit evt. worden weggelaten. Sproei dan de ondergrond voorzichtig nat voor u gaat storten. Landbouwplastic garandeert altijd een optimale sterkte van het beton. Op de bodem van de met folie beklede sleuf legt u om de 50 cm een halve of hele grijze stoeptegel op eventueel baksteen. Het folie blijft nu mooi liggen en op deze stoeptegels of stenen wordt straks het betonijzer gelegd. Op de randen van de folie legt u wat zand of hout om te voorkomen dat de folie in de sleuf waait.

Bij een zeer slappe ondergrond is het vaak toch nog noodzakelijk om een bekisting (de houten panelen aan de zijkant) te maken.
 
 
Betonijzer aanbrengen
Betonijzer zorgt voor de sterkte in het beton. Eigenlijk is het beton alleen een middel om het betonijzer goed op te sluiten. Het betonijzer zorgt er ook voor dat het beton nooit kan gaan scheuren of vervormen.

U kunt het betonijzer van tevoren vlechten. Vlechten van het betonijzer betekent zodanig buigen en met vlechtdraad aan mekaar bevestigen dat er een soort kooi ontstaat. U kent de maten van de fundering. Bijv. 6 meter lang, 60 cm diep en 40 cm breed. De kooi van betonijzer moet dan de volgende maten hebben: 5,80 X 50 hoog X 30 breed. Hoe maak ik deze kooi van beton ijzer?

Stap 5
Teken de juiste lengte af op het betonijzer.
 
Stap 6
Omdat u om de 40 cm betonijzer wil knipt u 15 stukken (600cm/40) betonijzer af op lengtes van 160 cm (= 50 + 50 + 30 + 30). Betonijzer met een doorsnede van 6 mm voldoet prima.
 
Stap 7
Vervolgens buigt u het betonijzer. Een zware bankschroef is heel handig.
Deze rechthoeken zijn de ribben van het frame.
 
Stap 8
Vervolgens knipt u lengtes betonijzer van +/- 5.80 (20 cm minder als de lengte van de fundering). Voor het betonijzer in de lengte is 8 mm prima.

Stap 9
De uiteindes van deze lengtes betonijzer buigt u om tot een haak. Deze haak voorkomt dat het ijzer in het beton gaat schuiven.
 
Stap 10
Deze lengtes vlecht u in de gebogen rechthoeken. Speciaal beton vlechtdraad gebruiken en een goede kniptang.
Zo ontstaat een kooi van betonijzer 
 
Stap 11
Als de fundering langer is dan een lengte betonijzer (= 6 meter) dan “haakt” u aan het uiteinde een volgende lengte in. Zo onstaat er toch een stevig geheel. 
 
Als de fundering de “hoek om gaat” zorg dan dat er altijd een aantal lengtes betonijzer ononderbroken door deze hoek lopen. Anders heeft u kans dat de fundering op die plaats in gaat scheuren. 
 
De nu ontstane kooi moet altijd kleiner zijn dan de sleuf of bekisting en wel zodanig dat het betonijzer minimaal 2,5 cm van de rand van het beton verwijderd blijft. De minimale dekking van het beton moet 2,5 cm zijn om het aantasten van het betonijzer te voorkomen.

Betonrot ontstaat vaak doordat het betonijzer te dicht aan de oppervalk ligt. Hierdoor gaat het ijzer toch verder roesten, zet uit en het beton knapt open. Betonijzer is altijd verroest en dit is ook prima want het beton hecht uitstekend op het verroeste metaal. Doordat het betonijzer compleet opgesloten wordt kan er geen zuurstof meer bij en zal het roest proces niet verder kunnen. Behalve dus als het te dicht aan het oppervlak zit.
Ook kan er betonrot ontstaan doordat er bepaalde toevoegingen aan het beton worden gedaan om het uithardings proces te versnellen. Hierdoor zijn in het verleden grote problemen ontstaan. Complete woonwijken waar dit snelle beton werd toegepast moesten gerenoveerd worden. GEEN TOEVOEGINGEN IN HET BETON DUS.
 
Stap 12
Om er zeker van te zijn dat het betonijzer minimaal 2,5 cm van de rand verwijderd blijft monteert u afstandhouders. Dit zijn conische betonnen blokjes met twee vlechtdraadjes. Deze komen tussen het beton-ijzer en de kist. 
 
Stap 13
Deze kooi van betonijzer zet u vervolgens in de fundering op de stoeptegels, door de stoeptegels krijgt u afstand van het ijzer tot de buitenkant.

Stap 14
Vervolgens stort u de funderingssleuf vol met beton. Als u stort m.b.v. een betonpomp let dan op: de betonpomp laat de fundering snel vol lopen met verse beton. Daardoorheeft u niet de tijd om het beton tussendoor goed aan te stampen. Er is een grote kans op lucht insluitingen in het beton. Deze luchtbellen hebben een slechte invloed op het beton. Ook kan er makkelijker vocht bij het beton ijzer komen.
 
Deze luchtbellen kunt u verwijderen door een trilnaald KORT in het beton te houden. Deze trilnaald zorgt ervoor dat alle luchtbellen omhoog getrild worden.
 
LET OP: De trilnaald mag u niet te lang in het beton houden. Er mag geen water boven op het beton komen te staan. Enkele seconden is lang genoeg. Ook moet u er rekening mee houden dat er enorme zijdelingse krachten ontstaan door het trillen. Als u werkt met een zgn. bekisting omdat bijv. de grond te slap is, pas dan goed op! Door het (te lang) trillen kan zelfs een goede betonbekisting uit mekaar springen. En dan kunt u niet alleen opnieuw beginnen maar moet ook alle beton worden opgeruimd. 
 
Stap 15
Breng de bovenkant van het beton op gelijke hoogte met het maaiveld want dit wordt de basis voor uw metselwerk. Laat de bovenkant van het beton ruw dit is beter voor de hechting van de metselspecie die hier op komt.
 
Kleine funderingen
Voor kleine funderingen is het mogelijk om het betonijzer tijdens het storten in te brengen. Denk hierbij aan een fundering van een stoepje of een klein tuinhuisje of iets dergelijks.

U maakt dan eerst alle betonijzer op lengte (dus +/- 15 cm korter als de fundering). Vervolgens buigt u de uiteindes van het betonijzer om. Door dit te doen kan het betonijzer zich goed vast zetten in het beton.
 
U stort nu het eerste 15 cm beton in de sleuf. U legt het betonijzer op het beton. De uiteinden van het betonijzer worden omgebogen zodat het zich maximaal vastzet in het beton. U stort weer 15cm beton en legt weer enkele lengtes betonijzer in het verse beton. Af en toe doet u ook enkele korte lengtes betonijzer overdwars in de sleuf. En tevens zet u af en toe enkele lengtes betonijzer recht op.

Stap 16
Het drogen van het beton
Vervolgens het beton goed nat houden. Bij heet en droog weer in combinatie met directe zon is het belangrijk om natte lappen of kranten op het beton te leggen. Het beste is afdekken met landbouwplastic. Hou deze lappen en/of kranten minimaal 48 uur nat. Na 8 uur lijkt het beton al hard maar beton heeft pas zijn maximale sterkte na 28 dagen. Na 4 dagen kan er begonnen worden met het metselen.


Klussen klus Gereedschappen die u nodig heeft
Klussen klus Materiaal voor de fundering
Klussen klus Stap voor stap aanbrengen van de betonnen fundering
Klussen klus Klussen


Aangepast zoeken

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact:   Adverteren: