Bestrating

Een goed zandbed maken

Een belangrijke klus komt nu: een goed zandbed maken. Als je een goed zandbed maakt is het bestraten niet veel meer dan de bestrating op…

Het bestraten van een pad

De hierna volgende stappen voor het bestraten van een pad gelden alleen voor bestratingsmaterialen die 100 % regelmatig zijn. De meeste nieuwe bestratingsmaterialen voldoen hieraan.…

Bestraten van terras

Bij het bestraten van het terras moeten de metseldraden met het juiste afschot lopen. Onder afschot wordt verstaan het aflopen van de bestrating waardoor het…